נטיקה -
  לקראת התיכוניים
  מקצועות הלימוד
  קישורים
  לוח מבחנים
  אלבום תמונות
  תעודת זהות
  ארכיון
  הולכים על בטוח
  טפסים
  רשימת ספרים
  ועד הורים
  מועצת תלמידים
 
http://www.atarnet.net/il/barlev
עמוד הבית פורומים אקטואליה

מאפייני הסיפור הקצר

 

ז'אנר זה נקרא כך, משום שתכונתו היסודית של הסיפור הקצר ,היא הקיצור. המחבר מצמצם את מורכבות העלילה, המספר מתמקד סביב נושא מרכזי אחד, כשכל האירועים והמהלכים בסיפור מתרכזים ומתמקדים סביב אפקט זה. האירועים צמודים זה לזה ויוצרים סדר רצוף ודחוס. מספר הסיפור הקצר משתמש בתחבולות שונות של קיצור וריכוז, נוטה להשתמש בלשון חסכונית, מרמזת, כל מילה חייבת להיות במקומה, לא מיותרת, לא חסרה.

מבנה הסיפור הקצר:

א-פתיחה-אקספוזיציה

ב-סיבוך

ג-נקודת המפנה

ד-סיום

 נושא: הסיפור הקצר מתייחס אל נושא מוגדר ומשמעותי. הוא מייצג ומסמל עולם אנושי, אמת אוניברסאלית. עוסק לרוב בנושא פסיכולוגי או חברתי. 

זמן ומקום: הזמן והמקום מצומצמים. יתכנו גם דיאלוגים כדי לא להרחיב את יריעת הסיפור. בסיפור הקצר חייב המספר לכווץ את הזמן, על מנת להכניס את כל האירועים לתוך תבנית סיפורית מצומצמת.

הפתיחה והסיום:  אורך הסיפור משפיע על פתיחת הסיפורים ועל סיומיהם. הרצון ליצור קשר ישיר ומיידי עם הקורא גורם לסופרים לפתוח במשפטים המכניסים את הקוראים לעיצומם של האירועים, ומפעילים מייד את דמיונו של הקורא.

אקספוזיציה-היצג:   לאקספוזיציה חשיבות רבה בסיפור הקצר. זהו המידע הדרוש לקורא לשם הבנת תחילתו של הסיפור- הצגת הדמויות, הרקע, המניעים בפי המספר. האקספוזיציה מניחה יסודות לרעיונות שיתפתחו בהמשך היצירה . אקספוזיציה בדרך-כלל מופיעה בפתיחת הסיפור, כלומר לפני תחילת העלילה, לעיתים היא פזורה לאורך העלילה ( כמו פלשבק).

מוטיב: מושג, רעיון, מילה,עצם או תבנית החוזרים ביצירה מספר פעמים והם בעלי משמעות. החזרה על המוטיב מעצימה ומדגישה רעיון בעל חשיבות ,שאותו רוצה להעביר אל הקורא המחבר.

מוטיב מנחה (לייט מוטיב ): מוטיב ראשי, מקשר בין האפיזודות השונות. ( אפיזודה-מקרה, מאורע, הרפתקה קטנה) סמל מרכזי שסביבו מתמקדות המשמעויות השונות של הסיפור.הלייט מוטיב יכול להיות גיבור, חפץ,מצב, אפיזודה או כל אלמנט אחר.

פואנטה: מפנה פתאומי, מידע חדש המתגלה לפתע ומשנה את היחסים ומטיל אור חדש על כל סיפור המעשה.

הדמויות:

בסיפור הקצר ישנו מספר מצומצם של דמויות. דמות ראשית: בעלת מעמד וחשיבות רבה בסיפור. עומדת במרכז הסיפור. דמות משנית: מאירה את הדמות הראשית , מסייעת לאפיון הדמות הראשית. מעמדה וחשיבותה ביצירה נמוך יותר. דמות שולית: בעלת חשיבות נמוכה ביותר, משמשת בחזקת ניצבים סיפוריים, רקע(גם זו דמות משנית).

דמות עגולה: דמות מורכבת ומתפתחת שעשויה להפתיע ולהשתנות. דמות המעוצבת לעומק. מגלה תכונות אופי מובהקות ואיכות אנושית ייחודית.(זוהי בדרך כלל הדמות הראשית בסיפור) דמות שטוחה: חד מימדית, חסרת לבטים. אינה מתפתחת במהלך העלילה ולא חלים בה שינויים(זוהי הדמות המשנית בסיפור).

דרכי אפיון הדמויות:

אפיון ישיר: כולל אמירות ישירות של המספר על הדמות, הופעתה החיצונית, התנהגותה ותכונותיה.

אפיון עקיף: באפיון העקיף מפעיל המספר אמצעים שונים מתוכם מסיק הקורא על הדמות. הדמות עשויה להתאפיין באמצעות מצבה החברתי ומעמדה בסביבה הקרובה, וכן באמצעות התנהגותה ותגובתה במצבים שונים. אמצעי אפיון עקיף נוסף הוא חשיפת עולמה הפנימי ומחשבותיה של הדמות.

דמות המספר: יש להבחין בין הסופר שהוא האישיות הביוגרפית שחיברה את היצירה ובין המספר המגולל לפנינו את הסיפור מנקודת ראותו.

מספר כל יודע: נמצא מחוץ לעולמו של הסיפור. מצטיין בסמכות בלתי מוגבלת לדעת ולהבין את הכול. מסוגל להיות במספר מקומות באותו זמן ונכנס לנפש הדמויות. בוחר לעצמו נקודת מבט. בדר-כלל מספר בגוף שלישי.יכול להתערב במהלך היצירה ולהיות אירוני, שופט וכד'.

מספר עד: שייך לעולמו של הסיפור. מגיש את הסיפור בצורת דיווח על דמויות ועל אירועים עליהם עמד כעד ראיה או שמיעה.

מספר גיבור: הדמות הראשית ביצירה, מספרת סיפורה בגוף ראשון. נקודת ראות סובייקטיבית.

הסיום:סוף היצירה וההתרחשות.ניתן להבחין באופני סיום שונים:

סיום פתוח-אינו מוסר את המידע על גורל הדמויות ועל פיתרון בעיותיהם זהו בדרך כלל סיום בפואנטה.כל קורא יכול להשלים את הסיפור על פי דמיונו 

סיום סגור-מוסר את כל המידע על גורל הדמויות ופתרון בעיותיהם


לוח בר לב
תחרות עיצוב סטיקר בנושא
יום לאומי לאינטרנט בטוח
התחרות נושאת פרסים!
 
 

אתר הספריה

עיריית כפר-סבא

נט סניפטס - הורדה

לאתר מורשת

מספר כניסות לאתר : 282420
Powered by EduSystems
* אתר זה מופעל באמצעות מערכת אדיוסיסטמס לי-נט פרו * ניתן לפנות לתמיכה אל: info@edusystems.co.il *